Notícies i actualitat La Federació Empresarial Espanyola d'Ascensors publica la 'Guia de bones pràctiques en l'ús d'ascensors'

Amb l'objectiu de millorar la seguretat en els ascensors i tenint present que Espanya és un dels països del món amb major nombre d'ascensors, la FEEDA ha redactat aquesta guia de bons hàbits a l'ascensor.

El document està organitzat en 4 capítols que expliquen les bones pràctiques a considerar en el moment d'entrar a l'ascensor, durant el viatge, a la sortida d'aquest i finalment, en cas de quedar-se atrapat.

A continuació us presentem alguns dels exemples de bons hàbits que trobem a la guia:

 

Guía de buenas práctica uso ascensores

Els accidents amb mascotes són més freqüents del que es pugui creure. Es demana tenir les mascotes sempre vigilades i lligades en curt per evitar accidents. S'ha de tenir especial atenció en el moment de tancament de portes i controlar sempre que la mascota estigui allunyada de l'entrada.

 

Guía seguridad en ascensores

Si l'ascensor s'atura, prem el botó d'obertura de portes. Si no s'obren, s'ha de mantenir la calma, pressionar el botó d'alarma i esperar els tècnics especialistes. No pressionis els polsadors repetidament o colpegis el panell de comandament .Tingues present que tots els ascensor estan ben ventilats i mai faltarà l'oxigen. No tractis de forçar l'obertura de les portes de l'ascensor.

 Limpieza ascensores

L'ascensor és un espai que compartim moltes persones diàriament i és responsabilitat de tots mantenir-lo en unes condicions de neteja correctes. Mantingues sempre l'ascensor tal com t'agradaria trobar-ho per a que tothom pugui gaudir del viatge. 

Guia buenas prácticas ascensores

S'ha de ser cortès amb les persones que compartim viatge. Dóna prioritat i ajuda la gent gran si ho necessiten, deixa sortir de l'ascensor abans d'entrar o allunya els menors de les portes durant l'obertura i el tancament. 

Aquests són alguns exemples dels consells que trobareu a la guia realitzada per FEEDA. Gaudiu dels vostres viatges en ascensor.