Notícies i actualitat Tot el que cal saber per adaptar el teu ascensor o plataforma de casa a la nova legislació. T'ajudem per evitar sancions.

Des d'ASMON els oferim un nou servei personalitzat per ajudar-los a adaptar la seva plataforma PEV o Homelift a la la normativa vigent. El procés consta de 2 fases, en la primera estudiarem el seu cas i redactarem un informe tècnic i en la segona s'instal·laran els elements i es realitzaran els assajos necessaris per adaptar el seu ascensor.

 

 

El darrer 25 d'octubre de 2015 va finalitzar el termini a Catalunya per dur a terme l'obligatòria legalització d'ascensors existents no registrats de velocitat lenta; col·loquialment coneguts com Plataformes, PEV o Homelift.

Totes aquelles instal·lacions que no hagin estat legalitzades s'haurien d'inhabilitar segons la nova llei. Si les plataformes o Homelifts no han estat adaptades poden comportar sancions per al titular per part de l'Administració Pública a més de la possible responsabilitat civil o penal en cas que algun usuari patís alguna lesió durant el seu ús.

Des d'ASMON, preocupats per la situació de desemparament i fora de la legalitat en la qual es troben els titulars d'instal·lacions d'aquestes característiques, hem creat un nou servei que els guiarà, d'una manera personalitzada, en el procés d'adaptació i legalització de la seva instal·lació.

El procediment, avalat amb èxit en anteriors adaptacions, consta de dues fases principals:

 Fase 1. Estudi i informe tècnic: S'inicia amb la presa de dades de la instal·lació i inclou:

  • Definició de l'estratègia d'adaptació òptima a dur a terme
  • Estudi i elaboració d'informe tècnic
  • Redacció i elaboració de l'oferta d'adequació per al client


2. Execució i instal·lació: S'inicia amb l'acceptació de l'oferta per part del client i inclou:

  • Planificació de la intervenció amb el titular
  • Realització de projecte
  • Instal·lació de dispositius i elements de seguretat per a l'adequació de l'ascensor
  • Assaigs i validació de proves
  • Legalització de l'ascensor davant l'organisme competent de l'administració

No s'arrisqui i eviti sancions. Contacti amb nosaltres al 93.386.80.58, hola@asmon.com o omplint el formulari de contacte.