Productes: Ascensor Gearless per a Reformes Domèstiques

Ascensor gearless per a reformes domèstiques

Es tracta d'un ascensor elèctric sense la necessitat de reserva d'un espai per a la sala de màquines, ja que el grup motor està integrat a l'interior del propi forat de l'ascensor.

L'ascensor compta amb un motor síncron d'imants permanents (no té reductor mecànic) controlat per un quadre de maniobra electrònic amb variador de velocitat.

Aquesta combinació màquina gearless-maniobra amb variador, confereix a la instal·lació uns extraordinaris resultats pel que fa al baix nivell sonor i vibracions transmeses, millora de l'eficiència, pel seu menor consum elèctric respecte a un ascensor elèctric convencional i una considerable millora del confort en els desplaçaments .

Avantatges i característiques

  • Pensat per a la rehabilitació i modernització d'ascensors. L'ascensor elèctric que més optimitza l'espai disponible.
  • En substitució d'ascensors convencionals existents, aconsegueix la major superfície de cabina possible en aprofitar l'espai millor que ningú.
  • Fossar mínim de 200 mm i fugida mínima de 3150 mm per a ascensors de 180 kg fins a 375 kg que compleixin els requisits d'exempció de norma.
  • Eficiència energètica. Rendiment molt alt de la màquina en no estar associat a un reductor mecànic. Això possibilita consums reduïts la conseqüència directa és la contractació de tarifa elèctrica més ajustada.
  • Funcionament amb alimentació monofàsica. L'ascensor pot funcionar amb subministrament monofàsic. En el cas de rehabilitació d'edificis on no hi hagi ascensor, és possible la seva instal·lació sense la necessitat de donar d'alta comptador trifàsic.
  • Confort. La baixa emissió de vibracions del motor síncron d'imants permanents i el control a través de maniobra electrònica amb variador de velocitat proporciona un gran confort en els desplaçaments.