Productes: Ascensor Electromecànic convencional

Ascensor plurifamiar asmon

Ascensor elèctric convencional amb necessitat de disposar de sala de màquines a la vertical superior del recinte. En incorporar a la instal·lació el control a través de variador de velocitat, obtenim més confort en el desplaçament, arrancada i parades suaus i anivellament de parada més precís. Com a grup tractor podem utilitzar la tradicional màquina amb reductor o una màquina gearless, amb què aconseguim una instal·lació més silenciosa i més eficient energèticament.

Avantatges i característiques

  • Para cargas de hasta 1600 Kg.
  • Velocidad de funcionamiento standard de 1 m/s permitiendo llegar a velocidades de 2m/s
  • Recorridos hasta 45 m.
  • Puede soportar un gran volumen de trabajo. Niveles de trafico medio y elevado.
  • Robustez, el ascensor convencional tecnológicamente adaptado.