Productes: Ascensor Gearless Plurifamiliar

Ascensors gearless asmon

Els ascensors elèctrics plurifamiliars gearless són silenciosos i generen consums energètics molt reduïts. És un ascensor elèctric sense la necessitat de reserva d’un espai per a ús exclusiu com a sala de màquines, ja que el grup motor està integrat dins l’interior del forat mateix de l’ascensor. L’ascensor compta amb un motor sincron d’imans permanents (no té reductor mecànic) controlat per un quadre de maniobra electrònic amb variador de velocitat. Aquesta combinació màquina gearless-maniobra amb variador dóna a la instal·lació uns resultats extraordinaris pel que fa a baix nivell sonor i vibracions transmeses, i millora l’eficiència gràcies al seu menor consum elèctric per comparació a un ascensor elèctric convencional. També millora considerablement el confort en els desplaçaments.

Avantatges i característiques

 • Optimització de l’espai. Tots els mecanismes de l’ascensor van allotjats dins del propi fossat, sense la necessitat d’haver de disposar d’un espai exterior per instal·lar-hi la maquinària.
 • Eficiència energètica. Rendiment molt alt de la màquina en no estar associada a un reductor mecànic. Això possibilita consums reduïts, amb la conseqüència directa de poder contractar una tarifa elèctrica més ajustada.
 • La màquina gearless no necessita oli lubricant per funcionar, i no produeix contaminació acústica.
 • Confort. La baixa emissió de vibracions del motor sincron d’imans permanents i el control a través de maniobra electrònica amb variador de velocitat proporciona un gran confort en els desplaçaments.
 • L’ascensor elèctric gearless és perfectament compatible amb l’aprofitament i utilització de la sala de màquines de l’ascensor elèctric convencional, en aquells projectes de reforma o substitució de l’ascensor elèctric existent.

INFORMACIÓ TÈCNICA

 • Velocitat  nominal: 1 m/s a 1,6 m/s.
 • Càrrega nominal: Fins a 2500 Kg
 • Rang de Potència màquina: Des de 2 Kw fins a 11,4 Kw.
 • Fugida estàndard: 3700 m.m
 • Fossat estàndard : 1200 m.m
 • Recorregut: Fins a 45 metres
 • Situació quadre maniobra: Al marc de la porta replà de la planta superior o en interior armari metàl·lic.