Productes: Ascensor Oleodinàmic Residencial

Ascensor hidraulic

L’ascensor hidràulic ofereix una notable versatilitat per adaptar-se a espais de dimensions reduïdes. És un ascensor silenciós, confortable, de fàcil adaptació a espais reduïts i d’instal·lació senzilla.

Avantatges i característiques

  • L’ascensor hidràulic s’adapta bé a fossats reduïts. És molt flexible pel que fa a la instal·lació, ja que permet ubicar l’armari de la central oleodinàmica raonablement desplaçat del fossat.
  • Els consums s’han reduït molt amb l’aparició de centrals hidràuliques amb control electrònic de les vàlvules i amb l’ús de fluid hidràulic de gran rendiment.
  • El rang òptim d’utilització de l’ascensor hidràulic és en edificis residencials unifamiliars i plurifamiliars de fins a cinc parades, i per a elevació de grans càrregues a edificis comercials, industrials o sanitaris.

INFORMACIÓ TÈCNICA

  • Velocitat  nominal:  de 0,4 a 1 m/s
  • Càrrega nominal:de 225 Kg fins a 600 Kg
  • Fugida estàndard: 3600 m.m
  • Fossat estàndard : 1200 m.m
  • Recorregut: Fins a 25 metres
  • Distribució: xassís al lateral