Productes: Ascensor Unifamiliar Oleodinàmic

Ascensor unifamilar Asmon

L’ascensor hidràulic ofereix una notable versatilitat per adaptar-se a espais de dimensions reduïdes. És un ascensor silenciós, confortable, de fàcil adaptació a espais reduïts i d’instal·lació senzilla.

Avantatges i característiques

L’ascensor hidràulic s’adapta bé a forats reduïts. És molt flexible pel que fa a la instal·lació, ja que permet ubicar l’armari de la central oleodinàmica raonablement desplaçat del forat.

  • Els consums s’han reduït amb l’aparició de centrals hidràuliques amb control electrònic de les vàlvules i amb l’ús de fluid hidràulic de gran rendiment.
  • Fossat mínim de 200 mm i fugida mínima de 2700 mm per a ascensors de 180 Kg fins a 375 Kg. que compleixin els requisits d’exempció de norma. Aquesta solució està pensada per a la instal·lació d’ascensors a finca existent (rehabilitació).
  • El rang òptim d’utilització de l’ascensor hidràulic es troba a edificis residencials unifamiliars i a edificis plurifamiliars de fins a cinc parades.
  • Excel·lent nivell de confort, que s’iguala al de l’ascensor elèctric amb maniobra 3VF, gràcies a l’ús de central hidràulica amb vàlvules electròniques.

INFORMACIÓ TÈCNICA

  • Velocitat nominal:  de 0,4 a 1 m/s
  • Càrrega nominal: Des de 100 Kg  (per a 1 persona)
  • Fugida estàndard: 3600 mm
  • Fossat estàndard : 1200 mm
  • Recorregut: Fins a 25 metres