Productes: Ascensors electromecànics per Pública Concurrència

Ascensors pública concurrència

Ascensor elèctric convencional amb la necessitat de disposar de sala de màquines a la vertical superior del recinte. En incorporar-se a la instal·lació el control per variador de velocitat obtenim més confort durant el desplaçament, arrancades i aturades suaus, així com  un anivellament de parada més precís. Com a grup tractor podem utilitzar la tradicional màquina amb reductor o una màquina gearless, i així aconseguim una instal·lació més silenciosa i més eficient energèticament  

Avantatges i característiques

  • Per a càrregues de fins a 1600 Kg.
  • Velocitat de funcionament estàndard de 1 m/s, que pot arribar a velocitats de 2m/s
  • Recorreguts de fins a 45 m.
  • Pot suportar un gran volum de treball. Nivells de tràfic mitjà i elevat.
  • Robustesa: és l’ascensor convencional tecnològicament adaptat.