Productes: Ascensors Oleodinàmics per Pública Concurrència

Ascensors hidràulics Asmon

L’ascensor hidràulic ofereix una notable versatilitat per adaptar-se a espais de dimensions reduïdes. És un ascensor silenciós, confortable, de fàcil adaptació a espais reduïts i d’instal·lació senzilla.

Avantatges i característiques

L’ascensor hidràulic s’adapta bé a forats reduïts. És molt flexible pel que fa a la instal·lació, ja que permet ubicar l’armari de la central oleodinàmica raonablement desplaçat del forat.

  • Els consums s’han reduït amb l’aparició de centrals hidràuliques amb control electrònic de les vàlvules i amb l’ús de fluid hidràulic de gran rendiment.
  • El rang òptim d’utilització de l’ascensor hidràulic es troba a edificis residencials unifamiliars i a edificis plurifamiliars de fins a cinc parades, i també en l’elevació de grans càrregues en edificis comercials, industrials o sanitaris.
  • Cal mencionar especialment l’ascensor hidràulic utilitzat com a remuntador de lliteres. Pel seu disseny i dimensions és el més indicat per al transport de lliteres i llits a centres de salut, residències, clíniques, ambulatoris i hospitals.

 

  • Excel·lent nivell de confort, que s’iguala al de l’ascensor elèctric amb maniobra 3VF, gràcies a l’ús de central hidràulica amb vàlvules electròniques.

 

INFORMACIÓ TÈCNICA

  • Velocitat nominal:  de 0,4 a 1 m/s
  • Càrrega nominal: Des de 100 Kg  fins a 1600 Kg
  • Fugida estàndard: 3600 mm
  • Fossat estàndard : 1200 mm
  • Recorregut: Fins a 25 metres
  • Distribución: xassís al lateral o al fons del fossat