Productes: Ascensors per Passatgers Gearless per Pública Concurrència

ascensor publica concurrencia asmon

És un ascensor elèctric sense necessitat de reserva d’un espai per a ús exclusiu com a sala de màquines, ja que el grup motor està integrat a l’interior del mateix forat de l’ascensor. L’ascensor compta amb un motor sincron d’imans permanents (no té reductor mecànic) controlat per un quadre de maniobra electrònic amb variador de velocitat. questa combinació màquina gearless-maniobra amb variador dóna a la instal·lació uns resultats extraordinaris pel que fa a baix nivell sonor i vibracions transmeses, i millora l’eficiència gràcies al seu menor consum elèctric per comparació a un ascensor elèctric convencional. També millora considerablement el confort en els desplaçaments.

Avantatges i característiques

AVANTATGES I CARACTERÍSTIQUES D’AQUEST ASCENSOR

 • Optimització de l’espai. Tots els mecanismes de l’ascensor van allotjats dins del propi fossat, sense la necessitat d’haver de disposar d’un espai exterior per instal·lar-hi la maquinària.
 • Eficiència energètica. Rendiment molt alt de la màquina en no estar associada a un reductor mecànic. Això possibilita consums reduïts, amb la conseqüència directa de poder contractar una tarifa elèctrica més ajustada.
 • La màquina gearless no necessita oli lubricant per funcionar, i no produeix contaminació acústica.
 • Confort. La baixa emissió de vibracions del motor sincron d’imans permanents i el control a través de maniobra electrònica amb variador de velocitat proporciona un gran confort en els desplaçaments.

 

INFORMACIÓ TÈCNICA

 • Velocitat  nominal:  1 m/s a 1,6 m/s.
 • Càrrega nominal: Fins a 2500 Kg
 • Rang de Potència màquina: De 2 Kw fins a 11,4 Kw.
 • Fugida estàndard: 3700 m.m
 • Fossat estàndard : 1200 m.m
 • Recorregut: Fins a 45 metros
 • Situació quadre maniobra: Al marc de la porta replà de la planta superior o en interior armari metàl·lic.

 

 

SUBSTITUCIÓ D’ASCENSOR ELÈCTRIC CONVENCIONAL

A molts projectes de reforma o substitució d’ascensor elèctric convencional, on ja existeix sala de màquines a la part superior del recinte, es planteja la possibilitat de mantenir aquest espai per allotjar-hi la maquinària i el quadre de maniobra de la nova instal·lació reformada o substituïda. Aquesta proposta, a més de molt interessant, és perfectament compatible amb el disseny de l’ascensor elèctric gearless.

Aquesta solució permet aprofitar la tecnologia i avantatges de l’ascensor sense sala de màquines usant l’habitació o espai existent per ubicar-hi la màquina d’imans permanents i el quadre de maniobra.