Productes: Elevador vertical de curt recorregut

Elevador vertical de curt recurregut

La plataforma elevadora de curt recorregut està especialment dissenyada per eliminar barreres arquitectòniques i donar total autonomia a les persones amb mobilitat reduïda a edificis públics, privats i residencials, i això presentant la millor integració amb l’entorn. Ens ocupem de l’adaptació de la plataforma al vestíbul i de la realització d l’obra civil i de l’adequació d’instal·lacions si és necessari.  

Avantatges i característiques

 • Instal·lació tant a l’interior com a l’exterior d’edificis.
 • Braços de protecció o porta d’accés amb pany elèctric de seguretat a la planta baixa.
 • Porta d’accés amb pany elèctric de seguretat al nivell superior.
 • Les portes són panoràmiques (de superfície envidrada) per visualitzar l’estat de funcionament de la plataforma a la vegada que se’n facilita la integració.
 • Barana de protecció als laterals de la plataforma, i és també possible un lateral envidrat.
 • Consola a cabina con botonera proveïda de clavó, polsador de stop i indicador de posada en servei.
 • Armari de fullola pel grup hidràulic i el quadre elèctric.
 • Plataforma i columna pintada amb epoxi-polièster, pis antilliscant.
 • Botoneres de superfície o al marc de les portes.

 

INFORMACIÓ TÈCNICA

 • Velocitat funcionament 0, 1 m/s.
 • Càrrega d’elevació fins a 300 Kg,
 • Número de parades : 2
 • Diferents mides de plataforma, mida estàndard 1250x900 m.m
 • Fossat mínim 150 m.m
 • Recorregut fins a 3 metres
 • Potència necessària 1,5 CV. Connexió a endoll 220 V. 

 

NORMATIVA

La plataforma remuntadora d’escales està dissenyada segons la Directiva de Màquines 2006/42/CE. Està en conformitat amb el què disposa la Directiva Europea de Baixa Tensió 2006/95/CE i la Directiva Europea de Compatibilitat electromagnètica 2004/18/CE.