Productes: Muntacàrregues

Montacargas Asmon

El rang i la configuració de la plataforma és molt ampli, adaptat sempre a les necessitats de l’emplaçament. La càrrega a elevar, que és la característica més important de la plataforma, va dels 100 Kg  fins als 5000 Kg. Les dimensions de la cabina, l’alçada del recorregut a elevar i l’amplitud de les portes són altres característiques que cal tenir en compte.

.

Avantatges i característiques

 • Per a Càrregues de 100 a 5000 Kg.
 • Velocitat de funcionament de 0,1 m/s a 0,2 m/s
 • Possibilitat de fins a tres embarcaments.
 • Central hidràulica amb motor a superfície i dipòsit adaptat al volum d’oli.
 • Materials de primera qualitat. Plataformes robustes.
 • Desplaçament mitjançant corrons cònics de doble rodolament i ajustable a la guia.
 • Portes de replà d’una o dues fulles amb pany de seguretat.
 • Dimensions de porta de replà adaptades a les necessitats.
 • Maniobra de control electrònica segons els requisits establerts per la Directiva de màquines. Botoneres exteriors amb botons polsadors d’aturada i de reenviament a qualsevol planta.
 • Plataforma de xapa antilliscant.
 • No apta pel transport de persones.

NORMATIVA

La plataforma de càrrega no apta per persones està dissenyada segons la Directiva de Màquines 2006/42/CE. Compleix el que estableix la Directiva Europea de Baixa Tensió 2006/95/CE i la Directiva Europea de compatibilitat electromagnètica 2004/18/CE.