Productes: Muntaplats

Muntaplats Asmon

Tenen aplicacions per a ús comercial o domèstic, a biblioteques i llibreries com a muntallibres, i al sector sanitari per a l’instrumental. L’accionament pot ser hidràulic o elèctric en funció del recorregut de la instal·lació. 

Avantatges i característiques

 • Cabina acabada con xapa d’acer inoxidable.
 • Safata intermèdia extraïble a cabina, en acer inoxidable.
 • Possibilitat de 3 embarcaments a cadascun dels nivells.
 • Portes de guillotina en xapa metàl·lica o d’acer inoxidable con pany i contacte elèctrics de seguretat.
 • Botonera inoxidable al marc de les portes amb polsadors de crida i enviament a totes les plantes, pilot d’ocupat, pilot de cabina present i avisador acústic d’arribada.
 • Opció d’estructura metàl·lica autoportant.
 • Als minicàrregues hidràulics, la central i maniobra es col·loca a l’interior del fossat sota el primer nivell de servei. Cal instal·lar una trapa per poder tenir accés al grup impulsor i maniobra.
 • Als minicàrregues elèctrics, la maquinària i maniobra es col·loca a l’interior del recinte i per sobre de la porta del darrer nivell de servei. La distancia superior necessària és més gran que al minicàrregues hidràulic. És necessari instal·lar una trapa a la part superior per poder tenir accés a la maquinària.

INFORMACIÓ TÈCNICA DEL PRODUCTO

 • Versions per 50 i 100 Kg.
 • Velocitat 0,35 m/s
 • Accionament elèctric i hidràulic

NORMATIVA

El minicàrregues està dissenyat segons la Directiva de Màquines 2006/42/CE. Està en conformitat amb el què disposa la Directiva Europea de Baixa Tensió 2006/95/CE i la Directiva Europea de Compatibilitat electromagnètica.