Projectes destacats: Pujaescales exteriors

ASMON SALVAESCALERAS

No sempre la barrera arquitectònica es troba dins de l'edifici.

En aquests casos es pot recórrer a pujaescales adpatados a la intempèrie, com en aquests projectes i solucions duts a terme per ASMON, S.A.